Tavel Grids för att förstärka frekvenser i ditt hem eller på jobbet.
  
 

En kristall förstärker en frekvens 30 000 gånger en grid ökar detta kraftfält till en cosmisk portal av kraft. 
Till varje tavla medföljer texten om vad den förmedlar till dig.

Regnbågsfallet.
Yoga till mantratavlan. 
Energierna sprids i rummet. 
Cirtinen står för lekfullhet, smidighet, Att stärka upp ditt välbefinnande. Agaten turitella står för självförtroendet att våga ta för sig. Kristallgrottan i mitten är en portal för kraften och låter den spridas i rummet. 70*90

Kundalinigrid.
Denna tavla är skapandets och manifesterandets kraft. Den vill att du ska tro på dina förmågor och dig själv. Kraften är enormt stark i denna gridtavla. 
Kraften i kundalini finns i denna tavla.
Kristallgriden stärker det du tror på om dig själv. 40*60

Chakragrid.
Denna tavla balanserar ett rum, personerna i rummet får en neutraliserande chakrabalansering av tavlan.
Väldigt harmonik tavla i rummet.
Kristaller och kyanitstavar skapar kommunikationen mella våra inre plan och yttre världar. Balanserar och helar tankar. 
140*20


Trollsvansen.
Höjer medvetenheten och kallar på de högre sfärerna, guider och hjälpare. Den innehåller kyanit som stärker upp ditt spirituella arbete och kristaller som även de stärker upp din förmåga att kanalisera. Trollmor och magi!

Shiva lingam är en kryptokristallisk kvarts som främjar yin och yang. Alla elementen jord, eld, vatten och luft. Denna tavla laddar upp kundalini energin, Stoppar negativa krafter att nå dig. Kristallerna förstärker skyddet runt dig så du inte påverkas av negativ energi från andras egon. 
60*40

Livets träd ditt dharma.
Titankvarts i regnbågens färger skapar oanade förmågor och ideer. De hjälper dig med kändisskap om du så önskar. Agat turitella verkställer dina drömmar med en kraftfullhet. Jordar och skyddar dig. Tigeröga skyddar dig från negativa krafter och skapar överflöd materiellt. Framgångens sten.
Ametisten gör att framgångarna inte kommer i obalans utan din ödmjukhet finns kvar till allt liv.
60*40

Helande grid
Tavlans helande krafter fyller rummet med en polariserande kraft. Från universums själ till jordens själ jobbar regnbågskvartsens stav med dina frekvenser. 
Kyaniten är en blå meditativ kristall som stimulerar till översinnliga förmågor, kanaliseringar, sanndrömmar, visioner, Sanningens upplysthet. Rosenkvartsen i pyramidform förmedlar med kärlek och balanserar relationer i hemmet.
60*40

Skapa dina drömmar!
Akvaminene stimulerar till klärvoajans, Kontakten med dina guider, Laser kvartsstaven öppnar till tallkottkörteln och förmågan att kanalisera högre budskap, den tar bort negativ energi, En kristallspira från lemurien pekandes mot framtida projekt som medialt utvecklad kraft. Samt en aktiveringsstav för att stärka kopplingen mellan moder jord och universums kraften. 
Tavla är 40*50
Shabby chickgrid
Tavlan skapar en trygghetskänsla, den syfte är att skydda med sin rökqvarts och kristallgrid i mitten med att inget negativt som kommer in kan stanna. Den förändrar atmosfären och bygger upp ett beskydd mot förtal och manipulerande krafter. Griden låter dig bli stark för den du är.
60*40